Trang nhất » GIỚI THIỆU

Tất cả đều qua, và cái đẹp nhất của chính chúng ta cũng chỉ là một kỷ niệm mà rồi cũng đến lượt thời gian xoá bỏ.E. Henriot

Danh sách Ban Liên Lạc Hội Đồng Hương Hoằng Hóa năm 2012 (cập nhật năm 2014)

 

ĐỒNG HƯƠNG HOẰNG HOÁ
            TẠI HÀ NỘI
 

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
  CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIấT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phỳc
 
                                                                                                        Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2012
 
  DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC
 
STT Họ tên Điện thoại Quê quán Ghi chú
1 Nguyễn Đình Thiết 0912066979 Hoằng Trung           Trưởng ban
Mail: ndthiet@yahoo.com
2 Lê Viết Ly   Hoằng Quang              Phó ban
   Chủ tịch quỹ khuyến học;
3 Nguyễn Ty Niên   Hoằng Anh Ủy viên
4 Lưu Xuân Tùng   Hoằng Phúc Ủy viên
5 Nguyễn Mai Lương   Hoằng Lộc Ủy viên
6 Trịnh Xuân Thu   Hoằng Quý Ủy viên
7 Hoàng Văn Lược   Hoằng Phú Ủy viên
8 Cao Lại Quang   Hoằng Hợp Ủy viên
9 Hoàng Hữu Năng   Hoằng Lương Ủy viên
10 Nguyễn Sinh Sô   Hoằng Đồng Ủy viên
11 Chu Phạm Ngọc Hiển   Hoằng Phụ Ủy viên
12 Lê Quốc Lý   Hoằng Thịnh Ủy viên
13 Nguyễn Xuân Nghi   Hoằng Giang Ủy viên
14 Trịnh Sĩ   Hoằng Quỳ Ủy viên
15 Lê Hồng Sơn   Hoằng Đức Ủy viên
16 Trần Văn Sơn   Hoằng Quỳ Ủy viên
17 Lê Đức Dũng   Hoằng Phúc     Phó ban thường trực
anhledung@yahoo.com.vn
18 Hoàng Văn Ninh   Hoằng Thịnh                  Phó ban
Chủ tịch Hội Doanh nhân
         ninhhv@evnfc.vn
19 Lê Duy Toại   Hoằng Thái Ủy viên
20 Đỗ Văn Dị   Hoằng Trung Ủy viên
21 Ngô Xuân Thoàn   Hoằng Phúc Ủy viên
22 Trương Minh Hoàng   Hoằng Lưu Ủy viên
23 Nguyễn Quỳnh Hoa   Hoằng Lộc Ủy viên
24 Đỗ Mạnh Tuyên   Hoằng Trung              Thư ký-Thủ quỹ
   tuyen.domanh@vancat.com.vn
25 Lê Ngọc Tú   Hoằng Phú Ủy viên
26 Nguyễn Hữu Dinh   Hoằng Trung Ủy Viên
27 Đào Công Hoan   Hoằng Trung Uỷ Viên
28 Nguyễn Mai Long   Hoằng Trung Uỷ Viên - BLL khu vực TP. Hồ Chí Minh
29 Đỗ Thị Thanh     Chủ tịch hội sinh viên Hoằng Hóa tại Hà Nội
 

                                                                                                                                                           TM. ĐỒNG HƯƠNG HH TẠI HN
Trưởng ban                                   

 
 
                                                                                                                                                                                        Nguyễn Đình Thiết                          
 (Đã ký)                                            
Nơi nhận
  • UBND huyện HH
  • BLL Đồng hương tỉnh
  • BLL Đồng hương các xã trong huyện
  • Gửi phát trong buổi gặp mặt 24/7/2012                              
 
 
   

DOANH NGHIỆP

Thành viên
  Hội đồng hương huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa
  Mail quản lý:  conghoan.xdvn@gmail.com
Để được hỗ trợ vui lòng gọi: 098 390 5737 Mr. Hoan
Trưởng ban liên lạc: Ông Nguyễn Đình Thiết
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Ngọc Tú - Đào Công Hoan
   Thiết kế bởi   Chegtech © 2010-2015 

Đồng hương hoằng hóa, dong huong hoang hoa, hoằng hóa, Hoằng Hóa, hoang hoa, Huyện Hoằng Hóa, huyen hoang hoa, dong huong hoag hoa tai ha noi, hoằng hóa tại hà nội