Trang nhất » GIỚI THIỆU

Ðừng để tính tự phụ và tự kỷ làm bạn nghĩ rằng người ta sẽ trở thành bạn bè của mình ngay lần đầu gặp gỡ. Tình bạn đích thực phải được chậm rãi vun trồng.Lord Chesterfield

Quy chế hoạt động

 
ĐỒNG HƯƠNG HOẰNG HÓA 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Céng hßa x· héi chñ nghÜa viªt nam
  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
                                                                                                   Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012                                             
                           
                           QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỒNG HƯƠNG HUYỆN HOẰNG HÓA 
 
Điều 1. TÊN GỌI
Cộng đồng bà con Đồng hương huyện Hoằng Hóa tại Hà Nội là những người có quê quán (vợ, chồng và con cái) huyện Hoằng Hóa đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, tự nguyện tham gia các sinh hoạt của đồng hương huyện, được gọi là Đồng hương huyện Hoằng Hoá tại Hà Nội sau này đổi tên thành Đồng hương huyện Hoằng Hóa, gọi tắt là “Đồng hương HH”.


Điều 2. MỤC ĐÍCH
Đồng hương HH thu hút và gắn kết đông đảo mọi người có quê quán và những người từng sống hoạt động có tình cảm với huyện Hoằng Hoá, hiện nay đang cư trú và làm việc tại Hà Nội nhằm mục đích:
1. Gắn kết một cách bình đẳng và thân ái với nhau trên cơ sở trân trọng, nâng niu tình nghĩa quê hương, chia sẻ tình cảm và hỗ trợ nhau chân thành trong cuộc sống.
2. Hoạt động của Đồng hương là hoạt động không vụ lợi, giúp đỡ nhau và luôn luôn hướng về cội nguồn, góp phần làm rạng rỡ quê hương.
3. Hỗ trợ và góp sức xây đắp quê hương phát triển bền vững khi có nhu cầu và có điều kiện.  
4. Xây đắp tình đoàn kết, tăng cường hiểu biết, đùm bọc, tương trợ và gắn bó tạo điều kiện tiếp sức, động viên nhau trong đời sống hàng ngày.
5. Chung lòng, chung sức giữ gìn, làm gương và động viên con em mình phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương HH trên mọi lĩnh vực.
6. Đề cao công tác khuyến học, khuyến tài, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, góp công, góp sức hỗ trợ học sinh là con em huyện HH có hoàn cảnh khó khăn; học sinh con nhà nghèo học giỏi và những học sinh đạt được thành tích xuất sắc và các danh hiệu qua các kỳ thi Quốc gia và Quốc tế.
7. Đề cao và tôn vinh các tổ chức, cá nhân là người HH có thành tích trong học tập, công tác và có đóng góp thiết thực cho việc giúp đỡ lẫn nhau tại Hà Nội và góp phần hữu ích cho xây dựng quê hương, đất nước.


Điều 3. CƠ CẤU TỔ CHÚC, NHIỆM VỤ
1. Đồng hương HH tại HN có một Ban liên lạc (BLL), là những vị có điều kiện có tâm huyết và tự nguyện tham gia các hoạt động Đồng hương.
2. BLL gồm có Trưởng ban và các phó ban, thư ký kiêm thủ quỹ và các uỷ viên (có danh sách đính kèm)  tham gia BLL nhiệm kỳ 2012-2015:
3. Ngoài các hoạt động của Đồng hương huyện, Ban liên lạc Đồng hương còn có trách nhiệm tham gia các hoạt động với Đồng hương tỉnh Thanh Hóa tại Hà Nội nhằm thắt chặt các mối quan hệ với những người cùng quê hương Thanh Hóa.
4. Khuyến khích thành lập và hỗ trợ Đồng hương các xã trong huyện hoạt động nhằm tăng thêm hiệu quả của sinh hoạt Đồng hương. Hỗ trợ lẫn nhau trong một số hoạt động giữa Đồng hương huyện và Đồng hương xã.


Điều 4. CÁC TỔ CHỨC:
 Đồng hương Hoằng Hóa thành lập các tổ chức để phát huy hiệu quả hoạt động của đồng hương huyện:
1. Quỹ khuyến học, khuyến tài (Gọi tắt là Quỹ khuyến học)
2. Hội doanh nhân Hoằng Hóa tại Hà Nội
3. Hội thầy Thuốc và những người bạn. (thành lập năm 2014)
4. Hội sinh viên Hoằng Hóa tại Hà Nội (thành lập năm 2014)Điều 5. QUỸ HOẠT ĐỘNG  
1. Kinh phí hoạt động của Đồng hương huyện do bà con tự nguyện đóng góp và do các doanh nghiệp, doanh nhân… ủng hộ.
2. Kinh phí được quản lý theo nguyên tắc tài chính hiện hành có chủ tài khoản (Trưởng ban LL), kế toán và thủ quỹ (Tiền chưa sử dụng đến được cho vay hoặc gửi ngân hàng để sinh lời). Chủ tài khoản là người duy nhất quyết định việc thu chi quỹ.
3. BLL Đồng hương huyện đề nghị và hoan nghênh bà con, anh chị em đóng góp cho hoạt động của Đồng hương, đặc biệt cho Quỹ khuyến học của Đồng hương huyện.         
4. Quỹ của Đồng hương được chi cho học bổng thuộc đối tượng học sinh/sinh viên được ghi trong Điều 2-7 trên đây.
5. Chi buổi  gặp mặt truyền thống 24/7 và gặp mặt đầu xuân (2 lần/một năm).
6. In ấn sổ sách và các tài liệu phục vụ cho hoạt động của Ban liên lạc và đồng hương
7. Chi hỗ trợ quê hương khi cần thiết và có ý nghĩa sâu sắc, mang tính biểu trưng (Tùy khả năng của quỹ hoặc phát động sự ủng hộ đóng góp của các thành viên, các tổ chức khi BLL thấy cần thiết).
8. Báo cáo tài chính công khai, được thực hiện mỗi năm một lần tại cuộc họp Ban liên lạc.
9. Tài khoản ngân hàng của Đồng hương HH tại HN:
          Tên tài khoản:   Ban liên lạc Hoằng Hoá,  STK:1450201021167,  tại Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.


Điều 6.  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký, trong quá trình thực hiện, khi cần thay đổi thì phải có ý kiến của trên 50% thành viên thuộc BLL đề nghị, thì Trưởng ban triệu tập BLL để xem xét bổ sung cho Bản quy chế này.
 
                                          TM. ĐỒNG HƯƠNG HH tại HN  
                                                             Trưởng ban
 
 
                                                                   Nguyễn Đình Thiết    
(Đã ký)  
Nơi nhận
  • UBND huyện HH
  • BLL Đồng hương tỉnh
  • BLL Đông hương các xã trong huyện
  • Gửi phát trong buổi gặp mặt 24/7/2012   (cập nhật năm 2014)                            
 
 
  “Quê Hương mỗi người chỉ một
  Như là chỉ một mẹ thôi
  Quê Hương nếu ai không nhớ                                                                   
  Sẽ không lớn nổi thành người “                                                                     

DOANH NGHIỆP

Thành viên
  Hội đồng hương huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa
  Mail quản lý:  conghoan.xdvn@gmail.com
Để được hỗ trợ vui lòng gọi: 098 390 5737 Mr. Hoan
Trưởng ban liên lạc: Ông Nguyễn Đình Thiết
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Ngọc Tú - Đào Công Hoan
   Thiết kế bởi   Chegtech © 2010-2015 

Đồng hương hoằng hóa, dong huong hoang hoa, hoằng hóa, Hoằng Hóa, hoang hoa, Huyện Hoằng Hóa, huyen hoang hoa, dong huong hoag hoa tai ha noi, hoằng hóa tại hà nội