Trang nhất » TRANG CHỦ » TIN TỨC » QUÊ TÔI

như thế mới là thơ có giá trị.Lê Hữu Trác

Khởi nghĩa 24/7 - Niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Hoằng Hóa

Chủ nhật - 26/07/2015 01:05

Khởi nghĩa 24/7 - Niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Hoằng Hóa

70 năm qua, sức sống cách mạng và chiến công vẻ vang của khởi nghĩa 24/7 đã không ngừng được nuôi dưỡng và phát huy. Tinh thần 24/7 trở thành nguồn cổ vũ động viên, góp phần làm nên những thắng lợi vinh quang trong chặng đường cách mạng tiếp theo của Đảng bộ và nhân dân Hoằng Hóa. 
Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy với các đại biểu dự lễ kỷ niệm.Hoằng Hoá là mảnh đất gắn bó với xứ Thanh, với Tổ quốc Việt Nam từ ngàn đời, có bề dày lịch sử, văn hiến. Trong tiến trình lịch sử, với những biến cố thăng trầm, Hoằng Hóa vẫn luôn giữ được phong cách và bản sắc của mình. Khí phách, cốt cách của con người Hoằng Hoá với những truyền thống quý báu mà nổi lên trên hết là truyền thống yêu nước, không cam chịu đói nghèo luôn toả sáng. Truyền thống này, đặc biệt là từ khi có Đảng cộng sản lãnh đạo đã được nâng lên tầm cao mới, đánh dấu bằng sự kiện 24/7 năm 1945, bằng cả sự nỗ lực, phấn đấu suốt 70 năm qua trong công cuộc chiến đấu, bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương, đặc biệt là trong những năm tháng tiến hành sự nghiệp đổi mới.

Cách đây vừa tròn 70 năm, trên quê hương Hoằng Hóa, ngày 24/7/1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trực tiếp là chi bộ Đảng và Ban Việt Minh huyện, các tầng lớp nhân dân Hoằng Hoá đã kề vai sát cánh vùng lên khởi nghĩa, đập tan ách thống trị của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền thắng lợi. Đây là cuộc khởi nghĩa sáng tạo, táo bạo và trọn vẹn, là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hoá khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi Cách mạng tháng 8 năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ngày 24/7/1945 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện ta, viết lên bản anh hùng ca theo cùng năm tháng.
Ngày 01/9/1930 tại thôn Cự Đà (xã Hoằng Minh) chi bộ Đảng đầu tiên ở Hoằng Hoá được thành lập với 3 đồng chí. Từ đây, dưới ngọn cờ của Đảng soi đường dẫn lối phong trào Việt Minh Hoằng Hoá được dấy lên thành cao trào mạnh mẽ, rộng lớn. Thực hiện Chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" của Ban Thường vụ TW Đảng (ngày 12/3/1945) và chỉ thị của Tỉnh uỷ Thanh Hoá về "Kíp sửa soạn khởi nghĩa", chi bộ Đảng và Ban Việt Minh huyện đã chớp thời cơ, chủ động triển khai hành động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân chuẩn bị vũ trang, nhất tề đứng dậy khởi nghĩa giành chính quyền.
Hưởng ứng lời kêu gọi của chi bộ Đảng và Ban Việt Minh huyện, không khí cách mạng lan rộng. Nhiều cuộc mít tinh, biểu tình tuần hành lớn có hàng ngàn người tham gia nổ ra ở khắp các làng, tổng, làm cho kẻ địch tức tối và lo lắng trước sự lớn mạnh của lực lượng cách mạng. Mặt trận Việt Minh huyện đã tổ chức nhiều cuộc diễn thuyết, tuyên truyền vạch mặt bọn đế quốc, tay sai ở các vùng trong làng, trong tổng nhằm thu hút và tạo ảnh hưởng cho cách mạng trong nhân dân. Đi đôi với công tác tuyên truyền là xây dựng lực lượng, rèn sắm vũ khí trang bị cho lực lượng tự vệ nòng cốt. Đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang được kết hợp chặt chẽ, đã có tác dụng phân hoá hàng ngũ địch, gây thanh thế Việt Minh, quần chúng hào hứng tham gia cách mạng ngày càng đông đảo.
Trước khí thế cách mạng dâng cao, tại huyện Hoằng Hóa, ngày 23/7/1945, Tỉnh trưởng Thanh Hoá hốt hoảng phái lực lượng lính bảo an gồm 34 tên do Quản Hiến cầm đầu kéo về phủ lỵ cùng tri phủ phối hợp kế hoạch khủng bố phong trào cách mạng ở Đằng Trung (Hoằng Đạo) và Liên Châu - Hoá Lộc (Hoằng Châu) - nơi mà chúng cho là "cái nôi" cách mạng Hoằng Hoá. Nắm được âm mưu và kế hoạch khủng bố của địch, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng và Ban Việt Minh huyện, kế hoạch tác chiến của tự vệ được triển khai trong đêm 23/7. Tại Đằng Trung, một lực lượng tự vệ gồm 13 chiến sỹ phục kích ở cồn Mã Nhón (Hoằng Đạo), Liên Châu - Hoá Lộc (Hoằng Châu), tự vệ xây dựng các tổ chiến đấu, bố trí lực lượng mai phục tại các ngã ba đường để chặn đánh quân địch. Sáng ngày 24/7/1945, một lực lượng lính bảo an gồm 22 tên được trang bị đầy đủ vũ khí do Quản Hiến chỉ huy từ phủ lỵ tiến đánh Liên Châu - Hoá Lộc (Hoằng Châu). Theo kế hoạch "án binh bất động" chờ địch lọt sâu vào trận địa phục kích rồi mới tiêu diệt. Khoảng 10 giờ sáng chúng kéo tới đình Hoàng Châu, thời cơ đã đến lực lượng cách mạng đã chủ động tấn công, trước sự dũng cảm của tự vệ, kẻ địch bị bất ngờ và chống cự không nổi phải tháo chạy qua sông Mã theo đường Quảng Xương về thị xã Thanh Hoá với 5 lính bảo an bị thương nặng. Cũng trong trận đánh này, đồng chí Lê Văn Tướn (Hoằng Phong) đã anh dũng hy sinh – người liệt sỹ cách mạng đầu tiên của Hoằng Hoá. Cũng sáng hôm đó toán lính thứ 2 có 12 tên do Tri phủ Phạm Trung Bảo cầm đầu, từ phủ lỵ kéo về Đằng Trung (Hoằng Đạo). Vừa đặt chân tới cồn Mã Nhón đã lọt vào trận địa mai phục của tự vệ cách mạng. Bị tấn công bất ngờ, tất cả 13 tên trong đó tri phủ Phạm Trung Bảo bị bắt sống, cùng toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng bị tịch thu tại chỗ.
Sau khi đập tan cuộc khủng bố của địch, buổi trưa cùng ngày, Chi bộ Đảng và Ban Việt Minh huyện Hoằng Hóa đã tổ chức cuộc mít tinh với qui mô rộng lớn có tới trên 5000 quần chúng và tự vệ cứu quốc tham gia tại cồn Ba Cây (Hoằng Thắng) để mừng chiến thắng và xét xử bè lũ Phạm Trung Bảo. Vận dụng chỉ thị, nghị quyết của TW và cấp trên, Chi bộ Đảng và Ban Việt Minh huyện đã vạch ngay chủ trương, nhanh chóng chớp thời cơ giành chính quyền về tay nhân dân. Sau cuộc mít tinh, thừa thắng xốc tới lực lượng cách mạng đã tiến về chiếm phủ đường. Trước khí thế của cách mạng, không còn cách nào khác bọn lính và nha lại trong phủ phải hạ vũ khí đầu hàng, giao ấn chỉ cho Chính quyền cách mạng. Như vậy từ trưa ngày 24/7/1945 bộ máy đầu não tay sai của Nhật đã bị xoá bỏ trên quê hương Hoằng Hoá.
Thành công của cuộc khởi nghĩa 24/7 là đỉnh cao của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam được thể hiện trên quê hương Hoằng Hoá. Nhiệm vụ then chốt có tính quyết định của cuộc khởi nghĩa đã đạt được, đó là đã đập tan bộ máy chính quyền thực dân phong kiến, thiết lập Chính quyền nhân dân. Thắng lợi này đã chứng minh một cách sinh động, đúng đắn đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng ta về nghệ thuật chớp thời cơ - chủ động - sáng tạo - táo bạo, đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa. Khởi nghĩa 24/7 đã thể hiện về mối quan hệ hữu cơ, cách mạng ở huyện là một bộ phận của cách mạng trong tỉnh, trong nước, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Ngày 24/7/1945 trở thành một mốc son tươi thắm, đánh dấu sự đổi đời của nhân dân Hoằng Hoá từ thân phận nô lệ mất nước trở thành người làm chủ. Chính quyền về tay nhân dân mở ra kỷ nguyên mới: Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội. Ngày 24/7 trở thành ngày hội truyền thống rất đỗi tự hào của nhân dân Hoằng Hoá. Là tiền đề to lớn tập hợp sức mạnh các thế hệ người dân Hoằng Hoá thành khối đoàn kết thống nhất, tiến lên trong dòng chảy chung của lịch sử dân tộc.
70 năm qua, sức sống cách mạng và chiến công vẻ vang của khởi nghĩa 24/7 đã không ngừng được nuôi dưỡng và phát huy. Tinh thần 24/7 trở thành nguồn cổ vũ động viên, góp phần làm nên những thắng lợi vinh quang trong chặng đường cách mạng tiếp theo của Đảng bộ và nhân dân Hoằng Hóa.
Từ truyền thống ngày 24/7 kiên cường, trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, Đảng bộ và quân dân Hoằng Hoá đã đóng góp xứng đáng sức người, sức của cho sự nghiệp giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CNXH. Những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, dù là hậu phương hay trên trận tuyến trực diện với quân thù, quân và dân Hoằng Hoá đã làm sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cùng với quân dân cả nước, làm nức lòng nhân dân và bè bạn thế giới về tinh thần và trí tuệ Việt Nam. Từ tấm gương chiến đấu hy sinh của tự vệ cứu quốc Lê Văn Tướn trong trận chiến 24/7, đến những chiến công của các cụ lão quân Hoằng Trường, các nữ dân quân Hoằng Trường, Hoằng Hải, của 75 dũng sĩ Yên Vực, của 6761 liệt sĩ, 3828 thương, bệnh binh và hàng vạn người con ưu tú đã cống hiến, hi sinh phần xương máu, vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, mãi mãi là tấm gương ngời sáng, in đậm trong tâm khảm các thế hệ người dân Hoằng Hoá. Công lao, thành tích của nhân dân, cán bộ, đảng viên huyện Hoằng Hóa trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong 2 cuộc kháng chiến đã được Đảng - Nhà nước ghi nhận và phong tặng những phần thưởng cao quý: Huyện anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 16 xã anh hùng, 1 trung đội  lão dân quân anh hùng, 16 anh hùng quân đội, 5 anh hùng lao động, 289 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 16 làng có công với nước, 38 gia đình và cá nhân có công với nước.
Đất nước tiến hành sự nghiệp đổi mới, công cuộc xây dựng và phát triển của Hoằng Hóa được tiếp nhận nguồn sức mạnh mới, năng lực nội sinh được phát huy, kết hợp với tranh thủ thu hút nguồn lực bên ngoài đã tạo ra động lực mới, thế mới của sự phát triển. Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã bám sát, nắm chắc quan điểm và nguyên tắc của công cuộc đổi mới, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương, cơ sở. Sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền năng động hiệu quả đã tạo ra các phong trào hành động cách mạng quần chúng trong huyện. Từ chỗ là 1 chi bộ với 3 đảng viên đến nay Đảng bộ huyện đã có 80 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với hơn 11 nghìn đảng viên. Thành tích đó là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu của hơn 20 vạn nhân dân trong huyện; sự giúp đỡ của các cấp, các ngành TW và địa phương, mà trực tiếp và trước hết là của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; của bạn bè trong và ngoài tỉnh; của các thế hệ con em Hoằng hóa đang sinh sống công tác trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài.
Truyền thống 24/7 kiên cường đã liên tục được phát huy trong suốt 70 năm qua, ngày hôm nay, càng khẳng định ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp đổi mới của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân huyện ta, để từ đó tiếp tục vững bước tiến lên. Từ đỉnh cao hôm nay nhìn về quá khứ, Đảng bộ và nhân dân Hoằng Hóa càng thêm tự hào về truyền thống tổ tiên, truyền thống cha anh, tự hào về mảnh đất và con người Hoằng hoá.

hải bò - 26/11/2016 08:52
dgf
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng ký nhận tin mới

NHẬP EMAIL ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG THÔNG BÁO MỚI NHẤT TỪ ĐỒNG HƯƠNG HOẰNG HÓA

TIÊU ĐIỂM

HOẠT ĐỘNG HỘI

Tin mới

Khảo Sát

Bạn là người mới biết đến Hội Đồng Hương Hoằng Hóa? Liệu năm nay bạn có định tham gia ngày hội truyền thống của hội?

Có chứ! Quê mình cả mà.

Suy nghĩ thêm đã! Hơi ngại.

Không! Mình bận quá.

truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1728

     Khách viếng thămKhách viếng thăm : 1728


Hôm nayHôm nay : 8617

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 65399220

GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

MÓN QUÀ Ý NGHĨA KHI ĐI DU LỊCH HẢI TIẾN HÈ 2016
Đến với khu du lịch Hải Tiến, du khách không chỉ được tận hưởng những phút giây thư giãn thoải mái, hòa mình cùng biển xanh, cát vàng, thiên...

  Hội đồng hương huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa
  Mail quản lý:  conghoan.xdvn@gmail.com
Để được hỗ trợ vui lòng gọi: 098 390 5737 Mr. Hoan
Trưởng ban liên lạc: Ông Nguyễn Đình Thiết
Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Ngọc Tú - Đào Công Hoan
   Thiết kế bởi   Chegtech © 2010-2015 

Đồng hương hoằng hóa, dong huong hoang hoa, hoằng hóa, Hoằng Hóa, hoang hoa, Huyện Hoằng Hóa, huyen hoang hoa, dong huong hoag hoa tai ha noi, hoằng hóa tại hà nội